Browsing: Ekonomisk tillväxt

Trots en lång period av fred och globalt välstånd finns det i många länder en stämning ett politiskt missnöje som har bidragit till en motreaktion mot globaliseringen. Svagheten i den ekonomiska återhämtningen efter den globala finanskrisen och fördelningen av resurser är andra faktorer som spelat in.

Forskning om ekonomisk tillväxt visar ofta hur beslutsfattandet sker och hur myndigheter antingen hjälper eller hindrar ekonomin att utvecklas mot full sysselsättning. Syftet med ekonomisk tillväxt (economic growth är) att skapa hållbar tillväxt och öka den genomsnittlig levnadsstandarden.