Browsing: Övriga ekonom artiklar

Ekonom – artiklar som handlar om ekonomi, ekonomiskt tillväxt och politiska frågeställningar.

Ledarskap
0

Managementkonsult

Managementkonsulter ger råd till chefer om hur företag ska drivas. Management teori började 1899 med…

Finans
0

Vad är en balansräkning

Vad är en balansräkning? Balansräkning (eng. balance sheet) visar en ögonblicksbild över det ekonomiska resultatet…