Du är här
Hem > Övriga ekonom artiklar

Private Equity och generationsskiften

Vad är private equity? Private Equity är en företagsform där företagets hela kapitalbas ägs av en eller en liten grupp av enskilda investerare.Föreläsning om Private Equity från PwC. Vad tillför riskkapitalet ägandeformen private equity till generationsskiftesföretag. https://youtu.be/xcJzE9z02kk

Managementkonsult

Vad gör en managementkonsult? En managementkonsult jobbar med strategifrågor ofta nära ledningen med företagsövergripande frågeställningar, strategi och affärsutveckling, organisationsutveckling, företagsförvärv, riskhantering, förändringsprocesser, outsourcing, HR, IT-strategier, ekonomistyrning, logistik eller som tillfällig ledningskompetens.Ofta handlar det om att förbättra aktieägarvärdet vilket kan målsättas som att ta marknadsandeler eller förbättra cash flow tillväxten. Det kan

Vad är en balansräkning

Vad är en balansräkning? Balansräkning (eng. balance sheet) visar en ögonblicksbild över det ekonomiska resultatet och kan räknas fram med följande formel:Tillgångar-skulder = eget kapitalTillgångarna är allting som företaget äger som har ekonomiskt värde. Skulderna omfattar de skyldigheter som företaget har och som inte blivit återbetalt. Det egna kapitalet är företagets förmögenhet.Engelska:Assets-Liabilities=Owners

Tyskland förbereder skattekrig mot USA och Storbritannien

Den tyska tydingen Der Spiegel skriver att Tyskland förbereder en kommande skatt strid med USA och Storbritanninen. USA och Storbritannien hotar att förkassta den internationell skattöverenskommelsen vid G20 mötet i Baden-Baden i mitten av mars. Högst upp på dagordningen är den gemensamma kampen mot skatteplanering och användningen av skatteparadis. Trump

Har du något emot att betala mig mindre?

Mätning av andras taxiförarnas inställningar på Taximarknaden. Ett fält experiment som syftar till att mäta marknaden för taxibilar. Vi använde testare med varierande etnisk bakgrund att göra ett antal förutbestämda taxiresor. I varje fall fick de endast 80% av den förväntade färdavgiften. Testare visade det belopp som de skulle ha råd att betala och

Är passiva indexfonder värre än Marxism?

Kan passiva fonder förstöra kapitalismen som vi känner den. Ett dokument som fått stor spridning och genomslag är "The Silent Road to Serfdom: Why Passive Investing is Worse Than Marxism" av Sanford C Bernstein. Grundtanken i dokumentet är att vid passiva indexfonder ser ingen till att pengarna allokeras där de bäst

Top