Disruption

Disruption

Vad menas med disruption (störning)?

Begreppet disruption kommer från engelskan och betyder störningar eller söndersplittring . Ofta handlar det om ett problem som avbryter en händelse, aktivitet eller process. Ofta menar man att ett företag slås ut av en snabbare aktör som använder ny teknik.

Exempel på företag som drabbats av disruption

I Sverige nämns ofta kalkylatorn Facit som var världsledande innan japanerna kom med sina miniräknare.

Under senare tid har vi sett större företag som blivit utmanade av nya aktörer ofta med ny teknik. Nyare exempel är hur taxibranschen utmanas av företag som Uber och man pratar ofta om ny teknik som automatiserar. Ett annat exempel är Amazon tog över Toys´are us digitala erbjudande som var en leksakskedja som gick i konkurs.

Rädslan för störningar är ofta överdrivna. I verkligheten har organisationer som hotas av ny teknik och nya spelare vanligtvis mer tid än de inser att agera.