Diskontering

diskontering
En beteckning för att köpa en tillgång som förfaller någon gång i framtiden.