Vad är deflation?

0

I samband med corona-krisen ser många risker att vi får deflation, sänkta räntor och massarbetslöshet under de kommande månaderna men vad betyder deflation?

Deflation inträffar när prisförändringen blir negativ. Innan corona-krisen bekämpade amerikanska centralbanken, euroområdet ekonomier och naturligtvis Sveriges riksbank deflation. Europeiska centralbanken (ECB) och Amerikanska centralbanken FED vidtog extraordinära åtgärder för att genomgå kvantitativa lättnader. I samband med corona ser vi hur olika länder kommer med stödpaket till företag och invånare.

Vad orsakar deflation?

Deflation kan orsakas av en kombination av olika faktorer, bland annat att en brist på pengar i omlopp. Detta ökar värdet på dessa pengar vilket i sin tur sänker priserna. Med fler varor som produceras än det finns efterfrågan innebär att företagen måste sänka sina priser för att få folk att konsumera.

Varför är deflation dåligt?

Centralbankerna har kommit överens om att ha ett inflationsmål vilket är motsatsen till defaltion. Sveriges Riksbank har haft ett inflationsmål på 2% per år vilket de anser vara bra för den ekonomiska tillväxten.

Men när priserna börjar falla efter en ekonomisk nedgång kan deflation orsaka en ännu djupare och allvarligare kris. I takt med att priserna sjunker avvecklas produktionen och lagren avvecklas. Efterfrågan sjunker och arbetslösheten ökar.

Varför är deflation och vilka effekter har det?

Deflation är en minskning av den allmänna prisnivån på varor och tjänster. Med andra ord är deflation negativ inflation och fler varor och tjänster kan köpas för samma summa pengar. Deflation betraktas allmänt som ett ekonomiskt ”problem” som kan intensifiera en lågkonjunktur eller leda till en deflationistisk spiral.

Share.

About Author

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Gunilla Robertsson är civilekonom och jobbar med growth hacking och CMO-frågor. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar och strategier.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap