Definition på Giro

Definition på Giro och girering är banktekniska termer som härstammar från italienskan. Ordet giro betyder omlopp. Denna term betecknar en betalningstransaktion där hen beordrar överföring av medel som hen har innestående på ett konto i en bank till betalningsmottagarens motsvarande konto utan anlitande av kontanta pengar.

De första girobankerna fanns redan på 1400-talet och ett av de äldsta exemplen var Casa di San Giorgio. I Sverige grundades postgirot 1925.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *