CSR – Vad är CSR?

CSR – Vad är CSR?

CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om hur organisationer jobbar med hållbarhetsfrågor, ansvar i samhället och använder resurser på ett effektivt sätt.

Organisationer kan genom att arbeta med hållbarhetsfrågor också öka lönsamheten, konkurrenskraften och den innovativa förmågan.

CSR brukar ofta delas in i:

  • Ekonomiskt ansvarstagande
  • Miljöfrågor
  • Socialt ansvarstagande

Affärsetik

Ett närliggande begrepp är affärsetik och att man gör affärer på ett ärligt sätt och motverka aktiviteter som kan framstå som oetiska och i värsta fall olagliga.