Corporate finance

Vad är Corporate Finance?
Detta är en företagsekonomiskt begrepp för att jobba med beslut som gäller anskaffande av kapital och kapital strukturen hos företag som att köpa och sälja företag, göra värderingar och andra rådgivningstjänster. Många banker och mäklarfirmor har egna corporate finance avdelningar men det finns också självständiga bolag som erbjuder denna typ av tjänst.

Corporate finance är förknippade med investment banking. Den typiska roll som en investmentbank arbetar med är två –  att utvärdera bolagets finansiella behov och höja kapitalnivån så att den bäst passar dessa behov.