COO

COO

Vad är en COO?

COO står för den engelska ankronymen Chief Operating Officer. COO uppgift är operativt ansvarig och sköter den löpande administration och driften av verksamheten.

Vanligtvis rapporterar COO direkt till den verkställande direktören (VD) och anses vara företagets andreman. I vissa företag är COO också känd som Executive Vice President för verksamheten.

Det är vanligt att COO:n sitter med i styrelsen tillsammans med VD:n. En COO övervakar organisationens dagliga verksamhet och skapar förutsättningar för att styra verksamheten. COO är ofta ansvarig för HR-funktionen inom en organisationen. Bland uppgifterna finns att jobba och implementera företagets affärsplaner och affärsmodeller.

Ekonom

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Liknande artiklar

Läs också x