Cognitiv bias

Cognitive bias eller kognitiv bias är systematiska mönster av avvikelse från normen eller rationellt tänkande i bedömningen, varigenom slutsatser om andra människor och situationer kan dras på ett orimligt sätt. Dessa biaser är ofta en följd av hjärnans försök att förenkla informationsbehandlingen. Cognitive bias kan leda till perceptuell distorsion, inkorrekt bedömning, orimlig tolkning eller vad som allmänt kallas irrationellt beteende.

Cognitive bias kan påverkas av en persons motivation, känslomässigt tillstånd, tidigare erfarenheter, kulturell kontext och många andra faktorer. Det finns många olika typer av cognitive bias, inklusive men inte begränsat till:

Ekonom

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Liknande artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också x