Cirkulär ekonomi – vad är cirkulär ekonomi och hur påverkar det mig

Cirkulär ekonomi – vad är cirkulär ekonomi och hur påverkar det mig

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi (Eng. Performance Economy eller circular economy) är ett begrepp som går ut på att minska avfallet i samhället eller en organisation och istället återvinna, laga eller använda det som energi. Begreppet är inspirerat av industriell ekologi.

Det finns mängder av definitioner av begreppet men enkelt uttryckt handlar det om skapa produkter som efter användning kan plockas ner i delar och byggas upp till något nytt.

Det har blivit ett väldigt buzz kring cirkulär ekonomi och numera finns det kurser på flera universitet kring begreppet. Ett initiativ är också White Monday som sker måndagen innan Black Friday och går i den cirkulära ekonomins anda genom att återanvända prylar.

Hur stor påverkan har den cirkulära ekonomin?

Den cirkulära ekonomin syftar till att återuppbygga kapitalet och man räknar med att inom EU kommer begreppet innebära kostnadsbesparingar för tillverkarna inom EU på 630 miljarder dollar 2025.

Olika undergrupper inom den cirkulära ekonomin

  • Biobaserad ekonomi produkter som skapas av naturliga material
  • Symbiotisk ekonomi – när industrier samarbetar och avfall återanvänds
  • Tjänstebaserad ekonomi och att produkterna får en längre livslängd

Ekonom

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Liknande artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också x