CFO

CFO

CFO – Vad gör en Chief Financial Officer?
CFO är en förkortning som står för Chief Financial Officer och är den som är ansvarig för ekonomistyrning i ett företag. Den svenska titeln är vanligtvis ekonomichef. En CFO ansvarar för företagets finanser och övervakar organisationens finansiella frågor, bland annat utvecklar hen årliga budgetar, hanterar kassaflöden och övervaka den finansiella rapporteringen och dess efterlevnad.

Create value or your shareholders will get someone else in to do it for you.

I rollen ingår att förstå hur marknaden värderar företaget och att skapa värden och sätta mål för ökningar i aktieägarvärden. Som CFO måste man ha en strategi för att mäta performance och förstå vilka delar i företaget som skapar affärsvärde och vilka delar som förstör värde. Typiska titlar för en CFO är VD, ekonomichef eller controller.

Andra delar som är viktiga att förstå är risk management och de affärsrisker som finns. Vilken risknivå ska vill företaget ha och hur ser företagskulturen kring risktagande ut. Rollen som CFO handlar till stor del om att vara arkitekten bakom företagets strategier och hjälpa CEO:n att implementera företagets affärsidé och strategi.

De finansiella processerna omfattar

 • Finansiell strategier
 • Investmentmanagement
 • Finansiering
 • Skatter
 • Aktivitetsbaserade kostnader – säkerställa att budgetar är baserade på aktiviteter?
 • Pensioner
 • Kostnads plannering
 • Budgetering
 • Financial operations
 • Performance management och KPI:er
 • Integrera finansiella och business risk management
 • Streamlina affärerna från ett värdeperspektv

Ekonom

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Liknande artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också x