CFIUS

Vad är CFIUS?

Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) är utskottet för utländska investeringar i USA är en myndighet som övervakar alla transaktioner som kan leda till ett utländskt företag att få kontroll av en amerikansk enhet.

Myndighetens uppdrag är att övervaka amerikanska nationella säkerhetsintressen i samband med förvärv av amerikanska företag av utländska investerare. Under Trump har utskottet fått ett stort spelrum när det gäller att tolka dess mandat.