CFIUS

Vad är CFIUS?

Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) är utskottet för utländska investeringar i USA är en myndighet som övervakar alla transaktioner som kan leda till ett utländskt företag att få kontroll av en amerikansk enhet.

Myndighetens uppdrag är att övervaka amerikanska nationella säkerhetsintressen i samband med förvärv av amerikanska företag av utländska investerare. Under Trump har utskottet fått ett stort spelrum när det gäller att tolka dess mandat.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap