Vad är central planering

Definition av central planering
Vid centralplanering styrs planeringen centralt av staten och omfattar alla varor och tjänster som
produceras och hur produktionsfaktorerna skall fördelas mellan sektorer inom ett företag eller
hela ekonomin. Centraliserad planering var vanligt i det forna Sovjetunionen för alla sektorer och har också använts i andra länder inom den offentliga sektorn.

Fördelar med central planering

Fördelarna med centralplanering är att det kan ge en mekanism för att uppnå specifika mål såsom jämlikhet i resursfördelning och tillgång till tjänster. Det kan hjälpa till att ge även nivåer av utveckling av befintliga tjänster och en snabb införandet av nya tjänster bestäms av politiskt engagemang.

Nackdelar med central planering

Erfarenhet visar dock att centraliserad planering oftast har större nackdelar. Planeringen kan avskräcka innovation och utvecklingen av tjänster som är lämpad att möta lokala eller speciella behov. Planeringen kan också hålla tillbaka utveckling som skulle ske utan central planering och leda till en grav misstro i planeringen som helhet.