Du är här
Hem > C-level titlar

Vad utmärker en bra CEO?

Vad gör en CEO? CEO är den engelska förkortningen för Chief Executive Officer vilket motsvarar en verkställande direktör (VD) och den som har den högsta befattningen inom ett företag. Arbetet som CEO omfattar att göra affärsmässiga beslut och sköta den operativa verksamheten i företaget.CEO är ansvarig inför styrelsen och den löpande

CCO

Vad gör en CCO? Begreppet står för Chief Communication Officer och motsvarar informationschef. Ofta ingår även kommunikation och PR i rollen.

CINO

Vad gör en CINO? CINO är en förkortning som står för Chief Innovation Officer och på svenska motsvarar det innovationsdirektör. En CINO jobbar med affärsprocesser och innovationsprocesser ofta kopplade till digitalisering.

CTO

Vad gör en CTO? CTO står för Chief Technology Officer och på svenska motsvarar det en utvecklingschef och utvecklingsansvarig för företagets utvecklingsavdelning eller forskningsavdelning.

COO

Vad är en COO? COO står för den engelska ankronymen Chief Operating Officer. COO uppgift är operativt ansvarig och sköter den löpande administration och driften av verksamheten.Vanligtvis rapporterar COO direkt till den verkställande direktören (VD) och anses vara företagets andreman. I vissa företag är COO också känd som Executive Vice President

CIO

Vad är en CIO? Det finns två olika beskrivningar av rollen.Alternativ 1 Chief information officer (CIO) arbetar med att driva organisationens informationssystem och motsvarar en IT-chef. Dessa roller används nu alltmer att beskriva olika funktioner och roller. En CTO (chief technology officer) är vanliga inom teknikbolag och ansvarar ofta för utvecklare och

CMO

Vad är en CMO? CMO är en förkortning för Chief marketing officer (CMO) och har blivit en av de viktigaste och inflytelserika, cheferna inom C-sviten. En CMO övervakar organisationens marknadsföringsstrategi och har en djup förståelse kring kunder och marknaden vilket är avgörande för dagens affärsframgångar.Komplexiteten i rollen är tyngre än någonsin

CFO

CFO

CFO - Vad gör en Chief Financial Officer? CFO är en förkortning som står för Chief Financial Officer och är den som är ansvarig för ekonomistyrning i ett företag. Den svenska titeln är vanligtvis ekonomichef. En CFO ansvarar för företagets finanser och övervakar organisationens finansiella frågor, bland annat utvecklar hen årliga

CSO

Vad är en CSO? CSO är en ledningsbefattning som står för Chief security officer (CSO) eller chief information security officer (CISO): Till CSO eller CISO uppgift är att garantera säkerheten för data och system på företaget. I allmänhet ansvarar en CSO för såväl fysisk som digital säkerhet, medan en CISO endast

Top