Brexit

Brexit

Vad är Brexit?

Brexit är en förkortning av de engelska orden ”Britain” och ”exit”. Torsdagen den 23:e juni 2016 röstade brittiska medborgare för att landet skulle lämna EU med knapp majoritet. Det nya datumet som Theresa May har satt är 30:e juni men. Det är oklart vad EU:s svar kommer bli men det kan innebära att de tvingas vara med i EU-valet i maj 2019 eller att de lämnar EU utan någon förhandling sk hard brexit. På sikt kan det också bli en mjukare brexit, en omröstning eller att de blir kvar.

De långsiktiga effekterna på handeln och riskerna vad som händer efter en Brexit är långtifrån kända. Förändringar i värderingarna kring värdepapper kan skapa instabila situationer på finansmarknader då Londons  är ett finansiellt centrum för många internationella banker.

Europa kommer inte vara samma sak efter Brexit och tagit mycket energi från Europa politiken. Brexit visar också nationella motsättningar i stora områden som immigration, försvar, multikulturialism, sociala värderingar och synen på nationella identiteter. En ekonomisk gynsam Brexit kan skapa liknande nationella krav från andra länder som Swexit, Frexit, Nexit och Grexit.

Vad innebär Brexit?

Vid folkomröstningen vann lämna sidan med 52% mot 48%. Valdeltagandet i folkomröstningen var 71,8 procent med mer än 30 miljoner människor som hade rösträtt. Olika regioner hade olika resultat exempelvis ville bara 44% på NordIrland lämna EU.

Resultatet föranledde jublande fester bland euroskeptikernas runt på kontinenten och sände chockvågor genom världsekonomin och öppnade en våg av populism som har svept genom stora delar av Europa. Resultatet från folkomröstningen kom som en chock, marknaderna föll och David Cameron avgick som premiärminister och Theresa May tog över den positionen. Den Europeiska unionen förlorade en stor del av sin diplomatiska tyngd och ungefär en sjättedel av sin ekonomiska styrka.

Det brittiska pundet föll till sin lägsta nivå sedan 1985 och har inte kommit tillbaka till nivåerna som valutan låg på före Brexit. De förlorade också sitt kreditbetyg på AAA vilket innebar att kostnaden för deras upplåning blev högre.

När kommer Storbritannien lämna EU?

Frågan är hur utträdet kommer se ut och när.  Ifall man kommer vilja ha en hård eller mjuk exit. De kanske vill vara kvar i tullunionen. Vad man än väljer är förhandligarna omfattande. I fasen ända tills det formella Brexit utträdet ingick  ett 40-tal förhandlingar med oklar utgång. Eventuellt måste man förhandla ett helt nytt avtal mellan Storbritannien och EU.

Theresa May har sagt att hon vill ha en hård Brexit och i förhandlingarna har hon enligt Der Spiegel slängt till med argument kring säkerhetspolitik som underättelsetjänsten och kärnvapen.

Storbritanniens högsta domstol överväger om regeringen har rätt att utlösa artikel 55 utan godkännande från parlamentet. För Storbritannien att lämna EU behöver de åberopa artikel 50 i Lissabonfördraget som ger de två sidorna två år att komma överens om villkoren i delningen. Premiärministern Theresa maj planerade att aktivera artikel 50 i slutet av mars 2017 vilket inte inträffade och därför blev det inget Brexit utträde i mars 2019.

Vad innebär Bremain?

EU strävar efter ett närmande med UK och många tror på en samarbetsinriktad hållning och ett erbjudanden kring invandring och finansiella tjänster. EU är starkare med Storbritannien än utan och många tror att de är villiga att göra eftergifter kring invandring och finansiella tjänster.