Breakeven – definition

Vad menas med breakeven?
Ekonomiskt och finansiellt uttryck. Den punkt där företaget eller en finansiell enhet har ekonomisk balans och varken visar vinst eller förlust dvs visar nollpunktsresultat. Man tar fram breakeven genom en nollpunktsanalys, eller resultatanalys där man har med de rörliga kostnaderna och de fasta kostnaderna och försäljningsresultatet.