Bootstrapping

Vad menas med bootstrapping?
Bootstrapping är affärsjargong för finansiering av företaget med dina personliga resurser eller företagets egna tillgångar.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap