BIS

BIS

Vad är BIS?

BIS är en förkortining för Bank for International Settlements. Banken för internationell betalningsutjämning är en internationell finansiell tillsynsorganisation baserat i Bern, Schweiz som designar internationella bestämmelser om kapitaltäckning och andra bankpraxis.

BIS styrs av regeringen tillsatta från världens största kapitalistiska ekonomier.