Basbelopp 2019

0

Typ av mätt

Basbelopp

Förhöjda prisbasbeloppet (pbb)

2019

46500 kronor

47 400 kronor

Under inkomståret 2019 höjdes basbeloppet med 1000 kronor från 45 500 kronor.

När används prisbasbeloppet?
Prisbasbeloppet används för att bland annat beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

Share.

About Author

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap