Banker

Vad är banker?

En bank är ett företag som accepterar insättningar och utfärdar nya lån. Det gör vinst genom att ta ut mer ränta för lån än de betalar för inlåning samt genom olika avgifter. Genom att utfärda nya lån (eller kredit) skapar bankerna nya pengar.