Vad är en balansräkning

0

Vad är en balansräkning?

Balansräkning (eng. balance sheet) visar en ögonblicksbild över det ekonomiska resultatet och kan räknas fram med följande formel:

Tillgångar-skulder = eget kapital

Tillgångarna är allting som företaget äger som har ekonomiskt värde. Skulderna omfattar de skyldigheter som företaget har och som inte blivit återbetalt. Det egna kapitalet är företagets förmögenhet.

Engelska:

Assets-Liabilities=Owners Equity

Share.

About Author

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap