Balanserad budget:

Vad är en balanserad budget?

En årlig budget (exempelvis en regering) i vilka intäkterna perfekt kompenserar utgifterna, så att det varken finns ett underskott eller överskott.