Automation – vad innebär automatisering?

0

Automation och automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Ofta görs detta i steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. För företag innebär det stora produktivitetsökningar men även lägre kostnader för personal vilket stärker företagens konkurrenskraft.

Automatisering innebär att jobb kommer försvinner även om nya jobb skapas när ny teknik lanseras. Det finns människor som behövs för att kommersialisera och sälja tekniken (marknadsförare), folk att tillverka tekniken (fabriksarbetare), och människor att som reparerar och driftsätter tekniken (mekanik och tekniker). Automatisering innebär att många kommer att behöva andra parallella inkomster.

Share.

About Author

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap