Author Gunilla Robertsson

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Gunilla Robertsson är civilekonom och jobbar med growth hacking och CMO-frågor. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar och strategier.

Aktieägare
0

Emission

Vad är emission? En emission är utgivande av aktier, obligationer, förlagsbevis och andra typer av…

Aktieägare
0

Courtage

Ett courtage är mäklararvode. När du köper aktier eller fonder finns det ofta courtage med…

Aktieägare
0

Baisse

Vad är baisse? Baisse eller bäs innebär kraftigt sjunkande börser. På en marknad finns det…

Aktieägare
0

Avstämpling?

Vad är avstämpling? Avstämpling är ett ekonomiskt begrepp som betyder teckningsrätt eller att utnyttja delbevis.

Aktieägare
0

Avräkningsnota

Vad är en avräkningsnota? En avräkningsnota är ett kvitto på ett köp eller en försäljning…

Aktieägare
0

Aktie

Vad är en aktie? En aktie är en värdehandling i ett aktiebolag. Det finns A…