Du är här
Hem > Author: Ekonom (Page 2)

CCO

Vad gör en CCO? Begreppet står för Chief Communication Officer och motsvarar informationschef. Ofta ingår även kommunikation och PR i rollen.

CINO

Vad gör en CINO? CINO är en förkortning som står för Chief Innovation Officer och på svenska motsvarar det innovationsdirektör. En CINO jobbar med affärsprocesser och innovationsprocesser ofta kopplade till digitalisering.

CTO

Vad gör en CTO? CTO står för Chief Technology Officer och på svenska motsvarar det en utvecklingschef och utvecklingsansvarig för företagets utvecklingsavdelning eller forskningsavdelning.

Finanskrisen och risker – hur kan vi skydda ekonomier från finansiella kriser

finanskris

Finansiella kriser är kostsamma eftersom finansiella förmögenheter förloras, arbetslösheten ökar, och de sociala klyftorna vidgas. Kostnaderna kan förlängas, och riskerar att permanenteras. Den globala finanskrisen som började i augusti 2007 för tio år sedan innebar att likviditet minskade på de globala finansiella marknaderna  och vi ser fortfarande konsekvenserna många år senare.https://www.youtube.com/watch?v=z9K6WhPUyUIDe

Private Equity och generationsskiften

Vad är private equity? Private Equity är en företagsform där företagets hela kapitalbas ägs av en eller en liten grupp av enskilda investerare.Föreläsning om Private Equity från PwC. Vad tillför riskkapitalet ägandeformen private equity till generationsskiftesföretag. https://youtu.be/xcJzE9z02kk

Managementkonsult

Vad gör en managementkonsult? En managementkonsult jobbar med strategifrågor ofta nära ledningen med företagsövergripande frågeställningar, strategi och affärsutveckling, organisationsutveckling, företagsförvärv, riskhantering, förändringsprocesser, outsourcing, HR, IT-strategier, ekonomistyrning, logistik eller som tillfällig ledningskompetens.Ofta handlar det om att förbättra aktieägarvärdet vilket kan målsättas som att ta marknadsandeler eller förbättra cash flow tillväxten. Det kan

Top