Du är här
Hem > Author: Ekonom (Page 4)

Är passiva indexfonder värre än Marxism?

Kan passiva fonder förstöra kapitalismen som vi känner den. Ett dokument som fått stor spridning och genomslag är "The Silent Road to Serfdom: Why Passive Investing is Worse Than Marxism" av Sanford C Bernstein. Grundtanken i dokumentet är att vid passiva indexfonder ser ingen till att pengarna allokeras där de bäst

Lönegapet hos lärare spelar stor roll hur samhället utvecklas

Artikel om lönegapet i USA som är det största någonsin. Lärarnas löner halkar efter. I en ny rapport från Lawrence Mishel från EPI och Sylvia Allegretto från Berkley skriver de att lärarnas löner fortsätter att minska i förhållande till jämförbara arbetstagare. Lärarna hade 17 procent lägre i lön än liknande arbetare

CIO

Vad är en CIO? Det finns två olika beskrivningar av rollen. Alternativ 1 Chief information officer (CIO) arbetar med att driva organisationens informationssystem och motsvarar en IT-chef. Dessa roller används nu alltmer att beskriva olika funktioner och roller. En CTO (chief technology officer) är vanliga inom teknikbolag och ansvarar ofta för utvecklare och

CMO

Vad är en CMO? CMO är en förkortning för Chief marketing officer (CMO) och har blivit en av de viktigaste och inflytelserika, cheferna inom C-sviten. En CMO övervakar organisationens marknadsföringsstrategi och har en djup förståelse kring kunder och marknaden vilket är avgörande för dagens affärsframgångar. Komplexiteten i rollen är tyngre än någonsin

CFO

CFO

CFO - Vad gör en Chief Financial Officer? CFO är en förkortning som står för Chief Financial Officer och är den som är ansvarig för ekonomistyrning i ett företag. Den svenska titeln är vanligtvis ekonomichef. En CFO ansvarar för företagets finanser och övervakar organisationens finansiella frågor, bland annat utvecklar hen årliga

Vad innebär det att ett företag går med vinst?

Vad är vinst? Vinst handlar om att få in mer pengar än vad du spenderar. Man tar försäljningen minus kostnaderna och om värdet är positivt är det en vinst. Om värdet är negativt är det en förlust.Vinst gör det långsiktigt möjligt för företag att fortsätta och ackumulerar vinster. Det går att öka

CSO

Vad är en CSO? CSO är en ledningsbefattning som står för Chief security officer (CSO) eller chief information security officer (CISO): Till CSO eller CISO uppgift är att garantera säkerheten för data och system på företaget. I allmänhet ansvarar en CSO för såväl fysisk som digital säkerhet, medan en CISO endast

Top