Vad är en audit?

0

Audit är det engelska uttrycket för en revision. Vid en revision utvärderas en organisation, bokföringen, ett system, en produkt, miljöhänsyn, en process eller ett projekt. Revisionen är en oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden.

En audit/revision genomförs av en auditör eller revisor som kontrollerar att informationen är korrekt.

Share.

About Author

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap