Artificiell intelligens

Artificiell intelligens

Vad innebär artificiell intelligens?

Algoritmisk business är avgörande för tillväxten i den digitala ekonomin och påverka de flesta branscher inom såväl finansområdet som hälso och sjukvård. Nu börjar flera applikationer inom flera området dyka upp och du har ai som känner, tänker och agerar i en miljö antingen med människor eller självständigt och autonomt utan människors inblandning.

Exempel på applikationer

 • Bildanalys för försäkringsbolag
 • Bildanalys inom hälso och sjukvård exempelvis för att hitta cancer och komma med förslag på behandlingar
 • Personlig mobilitet och förarlösa bilar
 • Finansmarknaden
 • Smart tillverkning

Vad är en robot och AI

En robot är en behållare för AI, ibland kan den härma mänskliga form ibland inte-men AI själv är datorn inuti roboten.

Det finns tre stora AI kaliber kategorier (AI Caliber 1)

 • Kaliber 1 A1
  Svag AI kallas också Artificiell Narrow Intelligens (ANI) och innebär AI som specialiserat sig på ett område. Det finns AI som kan slå schack världsmästare i schack, men det är det enda den gör.
 • Kaliber 2 AI
  Stark AI, eller mänsklig nivå AI (Artificial General Intelligence AGI), syftar på artificiell underrättelsetjänst till en dator som är lika smart som en människa  – en maskin som kan utföra någon intellektuell uppgift att en människa kan.
 • Kaliber 3 AI
  Artificiell Superintelligence (ASI): Oxford filosofen och den ledande AI strategen Nick Bostrom definierar superintelligence som artificiell intelligens ”ett intellekt som är mycket smartare än de bästa mänskliga hjärnorna inom praktiskt taget alla områden, bland annat vetenskaplig kreativitet, allmän visdom och sociala färdigheter.

AI har inte har förmågan att orsaka ett existentiellt hot men blir byggstenar kring hur vi ser på AI där det finns en exponentiell tillväxt. Det finns visionärer som exempelvis Elon Musk som ser ai-tekniken som det ”största existentiella hotet mot människor.” Läs artikel om Googles futurist Ray Kurzweil som beskriver framtidens teknik.

AI inom den finansiella sektorn

Privata Bankers och Wealth Managers kommer att till viss del ersättas med algoritmer. Redan idag  används tekniken kring aktiehandel för att köpa och sälja aktier, valutor och råvaror med blixtsnabba algoritmer och tekniken ger affärsfördelar.

När datorer vet hur man skaffar sig ”informations arbitrage” som ger avkastning på pengar kommer nästa grupp av ekonomiska experter och Wealth managers att ersättas. Det är skillnad mellan Business Intelligence (BI) och Artificiell Intelligens. BI fokuserar på analys av data för att beskriva och förstå tidigare händelser, helst i syfte att förutsäga framtida möjligheter och utmaningar. Algoritmer har en inverkan på allt vi gör – inklusive planering, styrning, Internet, sociala medier, mobil handel och automatiseringar.

Företag som är stora på AI

På Älvjsömässan i Älvsjö i juli 2018 var det många kinesiska företag som ställde ut. Bland företagen som var representerade fanns.

 • Microsoft
 • IBM
 • PwC
 • Baidu
 • Inova AI
 • Tencent
 • Lyft – self driving cars

Organisationer

 • AASS -Centre for Applied Autonomous Sensor Systems