Arbitrage

Vad är arbitrage?

Arbitrage kommer från det latinska ordet Arbitratus som betyder fritt val. Vid arbitrage handel utnyttjar man obalanserna på marknaden som att köpa en tillgång på en marknad och samtidigt sälja en identisk tillgång på en annan marknad till ett högre pris.

Ibland blir dessa identiska tillgångar fast på olika marknader, exempelvis om man köper aktier i ett bolag som är noterat på börsen i London och New York Stock Exchange. Vissa typer av arbitrage är helt riskfri ren arbitrage. Möjligheter för rena arbitrage har blivit sällsynta på senare år till stor del på grund av globaliseringen av finansmarknaderna.

Arbitrage med kryptovalutor

Ett protokoll som fått stort utrymme är Bancor som används vid ICO:s när man vill få in riskkapital till start-up bolag.