Antitrust

Vad är antitrust?

Antitrust politik och lagar handlar om regeringars politik för att hantera monopol. Antitrustlagarna syftar till att stoppa missbruk av marknadsinflytande av stora företag och, ibland, att förhindra företagssammanslagningar och företagsförvärv som skulle skapa eller förstärka en monopolist.

Lagarna gäller alla industrier och på alla nivåer. Det har varit stora skillnader i antitrust politik både mellan länder och inom samma land över tid. Detta har återspeglat olika idéer om vad som utgör ett monopol och, där det finns en, vilka typer av beteende utgör missbruk.

Antitrust lagar i USA var tidiga

I USA, har monopol politik byggts på Sherman Antitrust Act  redan 1890. Detta förbjuder avtal eller konspirationer för att hindra handel eller eller monopolisera handeln. I tidigt 1900-tal användes denna lag att minska den ekonomiska makten utövas av så kallade ”robber barons (svenska=rånare baroner)” som JP Morgan och John D. Rockefeller, som dominerade mycket av den amerikanska industrin genom enorma förtroenden som kontrollerade bolagens röstberättigade aktier.

Antitrust lagar inom EU

EU fördrag artikel 101 ger EU-kommissionen uppgiften att bevaka att företag inom unionen följer EU lagarna och regler. Inom unionen kan man begära en antitrust anmälan.