Animal spirit

Vad innebär animal spirit?

Keynes namngav begreppet animal spirit för att visa en av de väsentliga ingredienserna i ekonomiskt välstånd: förtroende. Enligt Keynes är animal sprit en särskilt slags förtroende och ”naiv optimism” som ofta syns hos företagare och politiker.