Allokativ effektivitet

Vad menas med allokativ effektivitet?

Ett nyklassisk konceptet som avser fördelningen av produktiva resurser
(kapital, arbetskraft, etc.) på ett sätt som maximerar bäst det välbefinnande (eller ”verktyg”) av
individer.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap