Aktuellt pris

Vad betyder aktuellt pris?

Det aktuella priset är det faktiska försäljningspriset för en tillgång som exempelvis handlas på en börs, liksom det senaste priset kan vara en säkerhet som anges i en investeringsportfölj. När det gäller en obligation anges obligationens nuvarande värde ofta som 10% av det nominella värdet på $1000.

Det aktuella priset kallas även marknadsvärdet, det nuvarande priset är det pris som varor för närvarande säljs på marknaden. Priset bestäms av köpare och säljare på en öppen marknad.

Det aktuella priset på börsen
På en fondbörs bestäms det aktuella priset på en aktie eller en ekonomisk tillgång av det sista belopp som betalades av en investerare under handeln. Prisförändringar kan vara flyktiga och marknadens rörelser är svåra att förutsäga. Värdet av en individuell säkerhet eller viss typ av säkerhet kan vara volatila och annorlunda än marknaden som helhet.

Det aktuella priset kan användas som en indikator för att approximera vad skulle anses vara ett rimligt pris på den öppna marknaden, men detta är inte en garanti att någon efterföljande transaktioner kommer att slutföras till det priset.