Aktieindex – definition – vad menas med ett aktieindex

Vad är ett aktieindex?
Ett aktieindex visar ett urval av kursutvecklingen över en viss tid. Det finns olika typer av aktieindex runtomkring i världen. Aktieindex är ett index som mäter utvecklingen av ett utvalt antal aktier och därmed kan man se om börsen sjunker eller stiger inom en viss sektor eller land. Exempelvis är ett centralt index på en aktie eller ett sektorsindex. En viktig skillnad på aktieindex är om indexet är justerat för utdelning eller inte.