Aktiebolag

Är en företagsform för företag som är egen juridisk person. Aktieägarna är inte personligen ansvariga för företagets skulder eller verksamhet.  De som är delägare i ett bolag tillskjuter kapital och för i utbyte aktier. Aktieägarna utser styrelsen och utövar sin beslutanderätt på bolagsstämman. Aktiebolag regleras genom flera olika lagar exempelvis aktiebolagslagen.