Ägarfrågor

Ägarfrågor är ett ofta eftersatt område i företag speciellt i mindre familjeföretag. Ägarfrågor omfattar:

  • Arvsfrågor
  • Familjeekonomi
  • HR frågor och medarbetararrangemang och employerbranding
Share via
Copy link
Powered by Social Snap