Adaptiva förväntningar

Vad innebär adaptiva förväntningar?

Adaptiva förväntningar (engelska adaptive expectations) är en teori om hur människor bildar sina förväntningar om framtiden utifrån vad som har hänt i det förgågna. Åsikter om framtiden baseras med hjälp av tidigare trender och fel i sina egna tidigare förutsägelser.