Ackumulator

Vad menas med en ackumulator?

Ett finansiellt instrument där emittenten säljer underliggande säkerhet på ett förutbestämt värde, vanligtvis till ett rabatterad pris: från spot värdet. Köparen är skyldig att köpa den aktier till det angivna priset regelbundet tills utgången eller säkerheten når ett knock-out-värde.