Accelerator

Vad är en accelerator vid investeringar?

Investeringar stimulerar ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur stimulerar ytterligare investeringar.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap