Absolut fördel

Vad innebär en absolut fördel?

Detta är en av de enklaste mätvärdena inom ekonomiska prestanda. Om en person, företag eller land kan producera mer av något med samma mängd ansträngningar och resurser har de en absolut fördel över andra producenter. Både absolut och komparativa fördelar kan förändras betydligt över tid.

Absoluta fördelar är en handelsteori som ursprungligen utvecklades av Adam Smith (1723 – 1790). Adam Smith som ibland kallas för ”fadern till modern ekonomi” hävdade att ett land skall köpa en vara från ett annat land som har absolut fördel att producera varan. Hans bok ”An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” var det första försöket att förklara varför vissa länder ökade sitt välstånd medans andra länder levde i fattighdom.