Absolut fattigdom

Vad är absolut fattigdom?

Fattigdom definieras med avseende på en viss materiell levnadsstandard.
Människor är absolut fattiga om deras inkomst inte tillåter dem att konsumera tillräckligt för att köpa
minimalt med konsumtionsvaror och tjänster (inklusive skydd, mat och kläder). En
alternativ metod är att mäta relativ fattigdom.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap