Kategori: Utbildning

Social och ekonomisk ojämlikhet av elevers resultat, och strategier, inom skolan för att begränsa resultat mellan medelklass och missgynnade studenter. Om felaktiga antaganden bakom politiska angrepp kring offentlig utbildning, lärare, och deras fackförbund.

Narrative economics med Robert J. Schiller

Narrative economics föreläsning med Robert J. Schiller – människor har hela tiden kommunikation och berättar historier (narrative). Viral spridning och story telling – man hör det någonstans och använder det vidare. Begreppet kommer från Crowd  Economy 1895. I modern tid har…