Kategori: Sysselsättning och arbetslöshet

Den svenska arbetsmarknaden – artiklar och blogginlägg om vår höga arbetslöshet, nästan rekord långtidsarbetslöshet ich massundersysselsättning.

Sysselsättning är en särskild form av arbete, där arbetstagaren utför sin arbetskraft för en motprestation som pengar eller lön.

Sysselsättningsgrad: Mäter andelen arbetande vuxna ålder som är anställd med en lön. Det relativa sysselsättningstalet kan vara en bättre indikator på styrkan i arbetsmarknad än arbetslösheten.

Automation – vad innebär automatisering?

Automation och automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Ofta görs detta i steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. För företag innebär det stora produktivitetsökningar men…