Kategori: Sysselsättning och arbetslöshet

Den svenska arbetsmarknaden – artiklar och blogginlägg om vår höga arbetslöshet, nästan rekord långtidsarbetslöshet ich massundersysselsättning.

Automation – vad innebär automatisering?

Automation och automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Ofta görs detta i steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. För företag innebär det stora produktivitetsökningar men…

Finanskrisen och risker

Finanskriser och risker som börjar med bubblor med nobelpristagaren i ekonomi Professor Robert Schiller. Han pratar om finanskrisen som var mellan 2007-2008. Det är inte bara de stora händelserna utan det små kumulativa händelser som inte var hälsosamma som spelade…