Kategori: Skatter

Skatt redovisning innebär att sammanställa ett företag eller individens finansiella information för att avgöra hur mycket i skatt som ska betalas till skattemyndigheten.