Kategori: Skatter

Skatter: Regeringar använder skatter för att betala offentliga utgifterna. Det finns många olika typer av skatter (inkomstskatt, företagsskatt, moms, punktskatter, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt och miljöskatter); varje skatt
har en annorlunda inverkan på ekonomin och på olika grupper inom ekonomin.

Skattredovisning innebär att sammanställa ett företag eller individens finansiella information för att avgöra hur mycket i skatt som ska betalas till skattemyndigheten.

K2

Vad är K2 Fungerar bra för de flesta mindre stiftelserna och de innehåller detaljerade regler för uppställning av rapporterna. Det finns skillnader i uppställningen för resultaträkningen för olika typer av stiftelseformer.

Private Equity och generationsskiften

Vad är private equity? Private Equity är en företagsform där företagets hela kapitalbas ägs av en eller en liten grupp av enskilda investerare. Föreläsning om Private Equity från PwC. Vad tillför riskkapitalet ägandeformen private equity till generationsskiftesföretag.