Programvaror för ekonomer

Programvara för ekonomer
Nästan all bokföring, visualiseringar och redovisning sker idag med hjälp av programvara. Även de minsta företagen har råd med en grundläggande bokföringsprogram och praktiskt taget vem som helst kan räkna ut grunderna i hur man använder programvaran. Medelstora och stora företag använder också programvara för att hålla reda på kostnader, skatter, lån, löner och så vidare. Programvaror som ekonomer har är inte bara Excel utan även andra som:

Infographic programvara och visualiseringar
Företag och organisationer
Redovisningsprogram för mindre och mellanstora företag
E-handelssystem
Affärssystem och ERP system (Enterprise Resource Planning)
CRM-system
HR-system
Internet
Business Intelligence program
Statistik program
Aktiehandel