Private Equity och generationsskiften

Vad är private equity?
Private Equity är en företagsform där företagets hela kapitalbas ägs av en eller en liten grupp av enskilda investerare.

Föreläsning om Private Equity från PwC. Vad tillför riskkapitalet ägandeformen private equity till generationsskiftesföretag.