Pieter Thiel om att starta ett start-up företag

Pieter Thiel föreläser om hur man startar en start-up ”konkurrens är för förlorare”. Här pratar han om monopol och hur man bygger en lönsam verksamhet. Thiel  har blivit känd för att starta Paypal tillsamma med Elon Musk och han äger 10% av Facebook. I det här föredraget pratar han om ”mimetic-teori” dvs flockbeteenden. Hur han värderar företag utifrån vad den verkliga marknaden är istället för att utgå från falska värderingar av marknaden och vad som differentierar företag.