Finanskrisen och risker – hur kan vi skydda ekonomier från finansiella kriser

Finansiella kriser är kostsamma – finansiella förmögenheter förloras, arbetslösheten ökar, och de sociala klyftorna vidgas. Kostnaderna kan förlängas, och riskerar att permanenteras. Den globala finanskrisen som började i augusti 2007 för tio år sedan innebar att likviditet minskade på de globala…